Fietsspecialist van de Wijgert

  Specialist Gazelle, Batavus, Sparta en Loekie 

Privacy Statement & Cookiebeleid

_________________________________________________________________________________________________

Privacy Statement

Fietsspecialist van de Wijgert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Fietsspecialist van de Wijgert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door Fietsspecialist van de Wijgert verwerkt ten behoeve van onder andere, maar niet uitsluitend de volgende doeleinden:

- het aangaan van overeenkomsten;
- het versturen van e-mails over de levering van door u bestelde producten;
- de garantie afhandeling van bij ons gekochte producten;
- het versturen van nieuwsbrieven;
- het afsluiten van verzekeringen en extra garantieregelingen.

_________________________________________________________________________________________________

Cookiebeleid

De website www.fietsspecialistvandewijgert.nl maakt gebruik van diverse cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst, of op enig ander (tele)communicatiemiddel waarmee u toegang krijgt tot internet. In onderstaande tekst geven we aan hoe wij met cookies omgaan.

 

Doeleinden

Fietsspecialist van de Wijgert gebruikt cookies voor meerdere doeleinden. Recente wetgeving verplicht websites te vermelden of, en zo ja, op welke wijze cookies worden gebruikt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en niet-functionele cookies. 

Fietsspecialist van de Wijgert maakt op haar website gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies
    Fietsspecialist van de Wijgert gebruikt cookies die ervoor zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als u de website bezoekt. Het voorgaande betekent overigens niet dat uw identiteit direct bekend is bij ons. 
  • Niet-functionele cookies
    Daarnaast gebruikt Fietsspecialist van de Wijgert ook de zogenaamde 'niet-functionele cookies'. Deze cookies zorgen ervoor dat de website beter kan functioneren en dat Fietsspecialist van de Wijgert gebruik kan maken van webstatistieken omtrent het bezoekgedrag van haar website.

Derde partijen

Bovenstaande cookies kunnen worden gebruikt van en door derde partijen, namelijk: ComScore en Google Analytics. Derde partijen mogen zonder toestemming van Fietsspecialist van de Wijgert geen cookies plaatsen.

Cookies weigeren en verwijderen

Indien u niet akkoord wenst te gaan met het gebruik van (bepaalde) cookies, kunt u het gebruik van (bepaalde) cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Via www.youronlinechoices.com ziet u welke cookies op uw computer zijn geïnstalleerd. Daarnaast kunt u op deze website uw instellingen aanpassen wat betreft toestaan/weigeren van cookies. Het weigeren van (bepaalde) cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

Wijziging cookiebeleid

Fietsspecialist van de Wijgert behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder voorafgaande kennisgeving haar beleid over cookie gebruik te wijzigen. De meest recente versie van dit beleid wordt op deze website gepubliceerd.

______________________________________________________________________________________________________

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen over ons privacy beleid en/of het gebruik van cookies door Fietsspecialist van de Wijgert kunt u een e-mail sturen naar fietsvandewijgert@outlook.com.